OTÁZKY A ODPOVĚDI

Nejen důležité, ale zajímavé

SEKCE GENERÁTORY OZÓNU

Otázky a odpovědi.

Naši odborníci jsou Vám připraveni poradit, zodpovědět další doplňující otázky buď při návštěvě a předvedení přímo u Vás.
Další dotazy získáte:

 • na infolince 777 919 111
 • formou dotazníkového formuláře na konci této stránky

DŮLEŽITÉ informace pro provoz přístroje.

Co umí generátor ozónu?

Generátor ozónu umí v uzavřených místnostech NÍZKONÁKLADOVĚ neutralizovat nepříjemné pachy, všechny viry (COVID19,SARS), zárodky, bakterie, kouř z cigaret, plísně, hmyz, pavouky a jiné. 

Ozonový generátor Vám pomůže neutralizovat vzduch v místnostech, které jsou vystaveny silnému zápachu. Můžete pomocí něj také neutralizovat zatuchlý zápach způsobený záplavami či požárem.

Ozonové generátory se používají při sanačních a renovačních pracích v interiéru a na stavbách i k dezinfekci vzduchu uzavřených prostor.

Používají se především v autodílnách, hotelnictví, penzionech, v sanitárních zařízeních a odpadních prostorách, ale jsou také vhodné na odstranění zápachu z cigaret nebo zvířat například ve vozidlech nebo lodích.

Co je to ozón?

Ozón (označovaný také jako O3 či trikyslík) je molekula skládající se ze tří atomů kyslíku. Ve stratosféře chrání všechny živočichy na zemi před nebezpečným ultrafialovým (UV) zářením. Ozón je silně reaktivní molekula a reaguje proto snadno s látkami jako je amoniak. Díky tomu zabraňuje existenci nepříjemných zápachů.

K čemu se využívá ozónový generátor?

Ozónové generátory se skvěle hodí pro zlepšení kvality či obnovu vzduchu v uzavřených prostorech. Reaktivita ozónu neutralizuje nepříjemné zápachy.

Jak funguje ozónový generátor?

U většiny ozónových generátorů je vzduch nasáván po stranách zařízení skrze integrovaný ventilátor. Uvnitř generátoru je vzduch pomocí filtrování a díky speciální UV lampě zbavován zárodků a bakterií. Následně je vzduch veden skrze zabudovanou keramickou desku, ve které je kyslík skrze elektrický výboj proměňován v ozón. Odtud je ozón následně vypouštěn skrze přední část zařízení zpět do prostoru.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.

Ozón je ve vysoké koncentraci jedovatý a zdraví škodlivý. Z tohoto důvodu musí být přijata preventivní opatření, aby se zabránilo nekontrolovatelnému uvolňování ozónu. Zařízení musí být obsluhováno pouze kvalifikovaným personálem. 

Po dobu provozu generátoru nesmí být v dezinfikovaném prostoru žádní lidé, zvířata, květiny. (živé organismy). Pokud ozón proniká do okolních místností vzduchotechnikou nebo stavebními otvory (např. škvíry ve dveřích, ventilační mřížky), zajistěte, aby se ani v tomto prostoru nenacházeli lidé ani domácí zvířata a kytky.

Pobyt v tomto prostoru je možný až po jeho důkladném vyvětrání.

Po celou dobu dezinfekce musí být prostor důsledně zabezpečen proti náhodnému vstupu lidí a domácích zvířat.

 • Generátor ozónu mohou užívat svéprávné osoby starší 18 let, které byly seznámeny s pokyny k jeho používání. (Přístroj uchovávejte mimo dosahu dětí)
 • Přístroj nesmí být používán k jiným účelům než je primárně určen. Prodejce se naprosto distancuje od jakéhokoli neodborného použití generátoru ozónu.
 • Nepoužívejte generátor v blízkosti otevřeného plamene.
 • Nepoužívejte generátor ve vlhkém prostředí. 
 • Nadměrná vlhkost vzduchu (nad 70% relativní vlhkosti) může způsobit korozi ozónové desky a zkrátit její životnost.
 • Při vyšší vlhkosti (nad 70% relativní vlhkosti) se může vytvořit mlžný opar a mohou vznikat oxidy dusíku a kyselina dusičná.
 • Optimální teplota použití generátoru je v rozmezí -10 C až +40 C

DOPORUČENÉ DOBY POUŽITÍ OZÓNOVÝCH GENERÁTORŮ 


velikost prostoru výkon generátoru 3 500 - 5 000 mg / h 

 • interiér vozu          30 min.
 • plocha 50m2           1 hod.
 • plocha 100m2          2 - 3 hod.
 • plocha 200m2         2 hod., dva cykly (možná snížená účinnost)

výkon generátoru 5 000 - 10 000 mg / h 

 • interiér vozu           20 min.
 • plocha 50m2            1 hod.
 • plocha 100m2           1 - 2 hod.
 • plocha 200m2          2 hod., dva cykly

výkon generátoru 10 000 - 15 000 mg / h 

 • interiér vozu            15 min., nízký výkon 
 • plocha 50m2            1 hod., nízký výkon
 • plocha 100m2           1 hod.
 • plocha 200m2          2 hod.

výkon generátoru nad 25 000 mg / h 

 • interiér vozu              10 - 15 min., nízký výkon
 • plocha 50m2              0,5 - 1 hod., nízký výkon
 • plocha 100m2             1 - 2 hod., nízký výkon / 0,5 - 1 hod., vysoký výkon
 • plocha 200m2            1 - 2 hod


KROKY PŘI POUŽITÍ OZÓNOVÝCH GENERÁTORŮ 

1. Odstraňte z prostoru zvířata, rostliny a citlivé věci 

2. Spusťte generátor na určenou dobu a z prostoru odejděte 

3. Po ukončení chodu nechejte ozón alespoň 60 minut rozpadnout 

4. Vstupte do prostoru a dobře jej vyvětrejte 

VŽDY MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE... 

 • dobu provozu a výkon generátoru volte vždy podle tabulky výše 
 • během provozu generátoru a v době rozpadu ozónu se v ošetřovaném prostoru nezdržujte 
 • rozpad ozónu trvá až 60 minut v závislosti na teplotě, množství ozónu a dalších parametrech 
 • nepřetržitý provoz generátoru ozónu po dobu delší než 6 hodin může poškodit ošetřovaný prostor i předměty v něm umístěné

Platí zásada, že ozónový generátor by měl být umístěn co nejvýše, aby se zvýšila účinnost?

 • Ano, ozón je těžší než vzduch, a proto doporučujeme umístit generátor co nejvýše a nenechávat ho na zemi.

Tipy a často kladené dotazy

Jak se přístroj používá? 

Generátor ozonu lze použít k dezinfekci a odstranění nepříjemných pachů v místnostech, automobilech nebo minibusech.

Pokud je v provozu, nesmí do místnosti lidé ani zvířata. Je-li ze závažného důvodu nutné do místnosti vejít, je třeba mít ochranný oděv a dýchací masku.

Po čištění ozonem je třeba místnost po dobu uvedenou v tabulce větrat a pak nechat prázdnou po dobu 2 hodin, než ji lze normálně využívat.

Z jakého důvodu je napájecí kabel odnímatelný?

Kabel, který je součástí dodávky, si tak můžete vyměnit za delší, díky čemuž můžete generátor flexibilněji umístit v místnosti.

Samozřejmě alternativně můžete také použít prodlužovací kabel.

Vypnou se ozonové generátory při použití časovače automaticky?

Ano, po aktivaci časovače se generátory vypnou automaticky.

Tabulka s přehledem doporučených časů provozu v závislosti na velikosti prostoru a výkonu se nachází v tabulce výše.

Je výměna náhradních dílů náročná?

Výměna vzduchového filtru je jednoduchá. Výměna keramických desek je o něco náročnější a měla by ji provádět zkušená osoba s potřebnou kvalifikací nebo náš servis

Reakce ozónu s materiály?

Vzhledem k tomu, že má ozón-O3, silné oxidační účinky může poškodit povrchy náchylné na korodování a může způsobit degradaci některých gumových výrobků a plastů. Doporučujeme veškeré umělecké předměty, nebo předměty vysší hodnoty, které by se mohli poškodit vynést z čištěných místností, nebo je zabezpečit důkladným zabalením.

Ozón nemá žádný vliv na tyto materiály, které mají na ozón vynikající odolnost:

Butyl, CPVC (křehne), PEX, Durachlor-51, Ethylen-propylen, Silikon, PVDF Kynar, Santoprene, Nerezová ocel 304/316, Sklo, HDPE, PTFE, Polyurethan.

Ozón při vysokých koncentracích a dlouhodobém používání má na tyto materiály malý vliv a jejich odolnost je vysoká:

ABS plast, Akryl (Perspex), Bronz, EPDM, Flexelene, Fluorosilikon, Hliník, LDPE, Mosaz, Měď, Nerezová ocel jiná, Polyakrylát, Polysulfid, PVC (křehne), Tygon.

Používáním ozónu jste schopni poškodit již během několika týdnů materiály, které mají dobrou odolnost:

Acetal (Delrin), GFPP, Lité železo, Monel, Neopren, Polyamid (PA), Polypropylen.

Nedoporučuje se používání ozónu u materiálu, které mají nízkou odolnost a kde k poškození dochází již po několika hodinách:

FRD, Magnesium, Nitril, Nylon, Ocel, Přírodní kaučuk, Zinek.

Při správném užití je dezinfekce prostor SNADNÁ - RYCHLÁ - ÚČINNÁ na 100%


SEKCE NÁPOJOVÉ SYSTÉMY POU

Otázky a odpovědi.

Naši odborníci jsou Vám připraveni poradit, zodpovědět další doplňující otázky buď při návštěvě a předvedení přímo u Vás.
Další dotazy získáte:

 • na infolince 777 919 111
 • formou dotazníkového formuláře na konci této stránky

PITNÝ REŽIM DO FIREM


Máte jiný dotaz? 

Vyplňte formulář a zašleme Vám odpověď emailem:

Stránka na naše kontaktní údaje: